گلچین بهترین و محبوب ترین مداحی های مرحوم سید محمد جواد ذاکر با کیفیت بالا فرمت صوتی mp3 همراه با پخش آنلاین در سبک های زمینه، شور، واحد، روضه از وب سایت رز موزیک.

گلچین مداحی های سید محمد جواد ذاکر

لیست مداحی های سید محمد جواد ذاکر

 • روايت است كه چون از وطن نمود سفر-روضه
 • قیامت بی حسین غوغا ندارد-واحد
 • درختی کاشت پیغمبر علی پیوند زد آن را-شعرخوانی
 • بیا بیا ای چاووش بخوان به آهنگ غم-شور
 • از فضل رب العالمین-شور
 • شد محرم تا در غم جانان-زمینه
 • دل کجا دارد به جز میخانه عشق حسین-واحد
 • بی تو در محفل ما شور و صفایی نبود-مناجات
 • روز عاشورا چو حر نامدار-روضه
 • ای حسین ای سینه چاک تیر عشق-واحد
 • عباسم و نام آورم شیر دلیر حیدرم-شور
 • من عباسم اشجع ناسم-شور
 • محبت در رگ و در پوست داریم-شور
 • باز این دلم هوای میخانه کرده ساقی-شعرخوانی
 • یا اباعبدالله الحسین-شور
 • ای دل بگیر دامن سلطان اولیاء-زمینه
 • یا اباعبدالله-شور
 • وای وای وای غریب مادر حسین-شور
 • محبت در رگ و در پوست داریم-شور
 • ای سلیمان از چه می نازی به جاه و حشتمت-واحد
 • منم که مدرسه عشق کرده ام تاسیس-روضه
 • چه کرده ای که جهان در تب تو می سوزد-شعرخوانی
 • من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم-مناجات
 • قلب زهرا و پیمبر شاد باد-روضه
 • ارباب من حسین حسین-شور
 • بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود-شور

مداحی سید محمد جواد ذاکر روايت است كه چون از وطن نمود سفر-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B01%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر قیامت بی حسین غوغا ندارد-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B02%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر درختی کاشت پیغمبر علی پیوند زد آن را-شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B03%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر بیا بیا ای چاووش بخوان به آهنگ غم-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B04%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر از فضل رب العالمین-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B05%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر شد محرم تا در غم جانان-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B06%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر دل کجا دارد به جز میخانه عشق حسین-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B07%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر بی تو در محفل ما شور و صفایی نبود-مناجات

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B08%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر روز عاشورا چو حر نامدار-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B09%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر ای حسین ای سینه چاک تیر عشق-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B10%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر عباسم و نام آورم شیر دلیر حیدرم-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B11%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر من عباسم اشجع ناسم-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B12%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر محبت در رگ و در پوست داریم-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B13%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر باز این دلم هوای میخانه کرده ساقی-شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B14%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر یا اباعبدالله الحسین-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B15%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر ای دل بگیر دامن سلطان اولیاء-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B16%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر یا اباعبدالله-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B17%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر وای وای وای غریب مادر حسین-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B18%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر محبت در رگ و در پوست داریم-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B19%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر ای سلیمان از چه می نازی به جاه و حشتمت-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B20%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر منم که مدرسه عشق کرده ام تاسیس-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B21%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر چه کرده ای که جهان در تب تو می سوزد-شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B22%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم-مناجات

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B23%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر قلب زهرا و پیمبر شاد باد-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B24%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر ارباب من حسین حسین-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B25%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی سید محمد جواد ذاکر بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود-شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Seyyed%20mohammad%20javad%20Zaker/Zaker-GolchinMoharram%28RoseMusics.com%29%5B26%5D.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]