دانلود گلچین مداحی های حاج حسن خلج سوزناک صوتی منتخب سال های 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 با کیفیت عالی و پخش آنلاین در سبک های روضه، واحد، زمینه از رز موزیک.

دانلود گلچین مداحی های حاج حسن خلخ

لیست محبوب ترین مداحی حاج حسن خلج

 • تو راه می روی و جان به لب شده حسنت-روضه
 • کم کم آمد آخرین نفس بر لب-روضه
 • باز بساط غم فراهمه-زمینه
 • آمدم تا بشینم به زیر پرچم غمت-واحد
 • فرات و موج هایش باز هم سرگرم هم بودند-روضه
 • تو سراب افق ها بوی تازه بارون اومد-زمینه
 • کاروان آسمون پا می زاره روی زمین-واحد
 • روزی من شد باز دیدن ماه ثارالله-واحد
 • گونه های دخترت ترک خورده-روضه
 • شب چندمه رسیده که نیومدی دنبال من-زمینه
 • چشم یعقوبی من بابا هنوزم به دره-واحد
 • نفس بکش نفس بکش نفس من-واحد
 • در روضه گاه بیخودی از خویش لازم است-روضه
 • یا حسین یابن زهرا همه بنده و مولایی تو-واحد
 • عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم-واحد
 • چون حر گرفتار فتادش به بدن لرزه در آن عرصه پیکار-واحد
 • حسین برات یه دنیا غم آوردم-روضه
 • دو تا سرباز آوردم تا بشن بلاگردون تو-زمینه
 • آسمون غربتت همین که پر ستاره شد-واحد
 • زینبت می میره با صدای هل من ناصرت-واحد
 • عمو میون این گرد و غبارا-روضه
 • چشاتو نبند نزار تا من شکسته تر شم-زمینه
 • شیشه شیشه تو بغل عسل عسل روی لبام-واحد
 • ای عموجان بعد رفتن تو من کجا برم-واحد
 • بخواب شیش ماهه شیرین زبونم-روضه
 • ببار آسمون لبای تشنه خشک و زرده-زمینه
 • بیا تا خدا رو با دل پریشون بخونیم-واحد
 • آخرین امیر لشکر راهی میدون شده-واحد
 • بابا تو قفس نیزه و خنجر-روضه
 • عذابم نده روی زمین نکش پاهاتو-زمینه
 • پاشو ای موذن کرب و بلا اذان بگو-واحد
 • علی جان ولیعهد دلاور من-واحد
 • داداش دلم با غربت آشنا شد-روضه
 • دل از من نکن پاشو امیر لشکر من-زمینه
 • آسمون جا می گیره تو سایه لطف نگات-واحد
 • داداش نزار رو قلبم آرزوتو-روضه
 • کنارم بمون نزار بشم دوباره گریون-زمینه
 • پر زده تا آسمون بال قنوت عاشقا-واحد
 • گفت با زینب که ای فرخنده فال-واحد

روضه های سوزناک حاج حسن خلج

مداحی حاج حسن خلج تو راه می روی و جان به لب شده حسنت-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%281%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج کم کم آمد آخرین نفس بر لب-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%282%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج باز بساط غم فراهمه-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%283%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج آمدم تا بشینم به زیر پرچم غمت-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%284%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج فرات و موج هایش باز هم سرگرم هم بودند-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%286%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج تو سراب افق ها بوی تازه بارون اومد-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%285%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج کاروان آسمون پا می زاره روی زمین-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%287%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج روزی من شد باز دیدن ماه ثارالله-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%288%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج گونه های دخترت ترک خورده-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2811%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج شب چندمه رسیده که نیومدی دنبال من-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%289%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج چشم یعقوبی من بابا هنوزم به دره-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2812%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج نفس بکش نفس بکش نفس من-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2810%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج در روضه گاه بیخودی از خویش لازم است-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2813%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج یا حسین یابن زهرا همه بنده و مولایی تو-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2814%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2816%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج چون حر گرفتار فتادش به بدن لرزه در آن عرصه پیکار-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2815%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج حسین برات یه دنیا غم آوردم-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2817%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج دو تا سرباز آوردم تا بشن بلاگردون تو-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2818%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج آسمون غربتت همین که پر ستاره شد-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2819%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج زینبت می میره با صدای هل من ناصرت-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2820%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج عمو میون این گرد و غبارا-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2822%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج چشاتو نبند نزار تا من شکسته تر شم-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2821%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج شیشه شیشه تو بغل عسل عسل روی لبام-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2823%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج ای عموجان بعد رفتن تو من کجا برم-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2824%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج بخواب شیش ماهه شیرین زبونم-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2827%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج ببار آسمون لبای تشنه خشک و زرده-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2825%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج بیا تا خدا رو با دل پریشون بخونیم-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2828%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج آخرین امیر لشکر راهی میدون شده-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2826%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج بابا تو قفس نیزه و خنجر-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2829%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج عذابم نده روی زمین نکش پاهاتو-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2830%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج پاشو ای موذن کرب و بلا اذان بگو-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2831%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج علی جان ولیعهد دلاور من-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2832%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج داداش دلم با غربت آشنا شد-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2835%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج دل از من نکن پاشو امیر لشکر من-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2833%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج آسمون جا می گیره تو سایه لطف نگات-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2834%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج داداش نزار رو قلبم آرزوتو-روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2837%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج کنارم بمون نزار بشم دوباره گریون-زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2836%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج پر زده تا آسمون بال قنوت عاشقا-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2838%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]


مداحی حاج حسن خلج گفت با زینب که ای فرخنده فال-واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hasan%20Khalaj/Col1/Golchin%20Maddahi%20Khalaj%28RoseMusics.com%29%20%2839%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود[/button]