آلبوم بسیار زیبای Bulamadim از ابراهیم تاتلیس با 2 کیفیت 320 و 128 و پخش آنلاین از رسانه رز موزیک. آلبوم بولامادیم توسط ابراهیم تاتلیس در سال 2007 منتشر شد و یکی از بهترین آلبوم های او می باشد.

دانلود آلبوم Bulamadim از ابراهیم تاتلیس

لیست آهنگ های آلبوم İbrahim Tatlıses-Bulamadim

 • Bulamadim
 • Mavi Çalar
 • Sen Al Canimi
 • Senin Pabucun Dama
 • Urfa Sana Küsmüş
 • Türlü Türlü
 • Ağrı Dağı / Cano Cano)
 • Saki
 • Yok Yok
 • Yetim cemo
 • Ayazdır Geceler
 • Eşarbını Yan Bağlama
 • Etek Sarı

آهنگ Bulamadim

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/01.%20Bulamadim.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/01.%20Bulamadim.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Mavi Çalar

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/02.%20Mavi%20Calar.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/02.%20Mavi%20Calar.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Sen Al Canimi

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/03.%20Gel%20Al%20Canimi.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/03.%20Gel%20Al%20Canimi.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Senin Pabucun Dama

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/04.%20Senin%20Papucun%20Dama.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/04.%20Senin%20Papucun%20Dama.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Urfa Sana Küsmüş

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/05.%20Urfa%20Sana%20Kusmus.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/05.%20Urfa%20Sana%20Kusmus.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Türlü Türlü

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/06.%20Turlu%20Turlu.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/06.%20Turlu%20Turlu.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Ağrı Dağı / Cano Cano)

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/07.%20Agri%20Dagi%20%28Cano%20Cano%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/07.%20Agri%20Dagi%20%28Cano%20Cano%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Saki

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/08.%20Saki.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/08.%20Saki.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Yok Yok

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/09.%20Yok%20Yok.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/09.%20Yok%20Yok.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Yetim cemo

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/10.%20Yetim%20Camo.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=” https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/10.%20Yetim%20Camo.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Ayazdır Geceler

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/11.%20Ayazdir%20Geceler.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/11.%20Ayazdir%20Geceler.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Eşarbını Yan Bağlama

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/12.%20Esarbini%20Yan%20Baglama.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/12.%20Esarbini%20Yan%20Baglama.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


آهنگ Etek Sarı

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/128/13.%20Etek%20Sari.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/320/13.%20Etek%20Sari.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]دانلود 320[/button]


[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/Bulamadim-128.zip” size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-download2″]دانلود آلبوم بولامادیم کیفیت 128[/button]

[button color=”blue2″ link=”https://dl.rosemusics.com/Music/Ibrahim%20Tatlises/Album/Bulamadim/Bulamadim-320.zip” size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-download2″]دانلود آلبوم بولامادیم کیفیت 320[/button]