گلچین مداحی های حاج حسین سیب سرخی

دانلود گلچین مداحی های حاج حسین سیب سرخی منتخبی از تمامی سال های گذشته بصورت یکجا با بهترین کیفیت به همراه پخش آنلاین از رز موزیک.

در این گلچین سعی شده محبوب ترین آثار مداحی حاج حسین سیب سرخی قرار داده شود و این بخش همیشه آپدیت خواهد شد.

دانلود گلچین مداحی های حاج حسین سیب سرخی

لیست مداحی های حاج حسین سیب سرخی

 • یک نفر هست پر از سوز پر از یا زینب – روضه
 • شهر کوفه پر از نامردی – زمینه
 • کاش می شد بنویسم که گرفتار شدم – واحد
 • یه سال دیگه اضافه شد به عمر نوکریمون – واحد
 • دیگه با بهشت چیکار داره اونی که – شور
 • می نویسم غدیر از اول – شعرخوانی
 • آتشی بین نینوا آمد – روضه
 • آروم آروم خیمه ها برپا شد – زمینه
 • به عشق حضرت حیدر – شور
 • دل بشکسته من کرب و بلای تو بود – واحد
 • داغ تو آب کرد دل سنگ خاره را – شعرخوانی
 • برای صبح قیامت بس است نام علی – شعرخوانی
 • دیگر بس است زحمت عمه نمی دهم – روضه
 • وقتی رفتی دخترت تنها شد – زمینه
 • ما هر دو غارت دیده ایم – واحد
 • از وقتی اومدی بابا روشن شده ویرونمون – واحد
 • کرب و بلا رویاییه زیارتش دنیاییه – شور
 • هر کس پی هم زبان خود می گردد – شعرخوانی
 • مادری دست جوان ها به دو دستش آمد – روضه
 • اشک چشمات دلمو آزرده – زمینه
 • اگه گلات شهید شدن – واحد
 • روی نیزه سرت چه زیبا شد – شور
 • عمه محکم گرفته دستش را – روضه
 • از دل من که خبر داری تو – زمینه
 • کشته دوست شدن در نظر مردان است – واحد
 • چکمه اش را که از گلو برداشت – روضه
 • بمیرم از نفس افتادی تو – زمینه
 • من برایت پدرم پس تو برایم پسری – واحد
 • تا قیامت هستم از دل شکسته هات – واحد
 • وسط روضه تو قد کشیدم – شور
 • پیش من نیزه ها کم آوردند – شعرخوانی
 • کمان را شکست – روضه
 • چرا انقدر آسمون دلگیره – زمینه
 • گریه بی امون تو مادرتو میده عذاب – واحد
 • همیشه یه رسمه دم آخر – شور
 • چگونه خاک بریزم به روی زیبایت – شعرخوانی
 • می کشم خویش را به روی زمین – روضه
 • تا کنارت برسم من مُردم – زمینه
 • الله اکبر یل خیبر کربلا – شور
 • تا زنده ایم شور حسینی شعار ماست – شعرخوانی
 • ای تجلی صفات همه برتر ها – واحد
 • آقا یه عمر که هوامونو داری – شور
 • آب آور را زدند – روضه
 • چرا سقا شده مشکت پاره – زمینه
 • دل زهرا خون دل دریا خون – شور
 • آمدم آب به خیمه برسانم که نشد – واحد
 • اول عشق شور شیرین است – روضه
 • میری اما خواهرت می مونه – زمینه
 • از عالم سری حسین – واحد
 • هر صبح سلامم به تمنای وجودت – شور
 • منظر دلهای ماست کرب و بلایت حسین – شور

دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی یک نفر هست پر از سوز پر از یا زینب – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2851%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی شهر کوفه پر از نامردی – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2850%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی کاش می شد بنویسم که گرفتار شدم – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2849%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی یه سال دیگه اضافه شد به عمر نوکریمون – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2848%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی دیگه با بهشت چیکار داره اونی که – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2847%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی می نویسم غدیر از اول – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2846%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی آتشی بین نینوا آمد – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2845%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی آروم آروم خیمه ها برپا شد – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2844%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی به عشق حضرت حیدر – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2843%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی دل بشکسته من کرب و بلای تو بود – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2842%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی داغ تو آب کرد دل سنگ خاره را – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2841%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی برای صبح قیامت بس است نام علی – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2840%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی دیگر بس است زحمت عمه نمی دهم – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2839%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی وقتی رفتی دخترت تنها شد – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2838%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی ما هر دو غارت دیده ایم – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2837%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی از وقتی اومدی بابا روشن شده ویرونمون – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2836%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی کرب و بلا رویاییه زیارتش دنیاییه – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2835%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی هر کس پی هم زبان خود می گردد – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2834%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی مادری دست جوان ها به دو دستش آمد – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2833%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی اشک چشمات دلمو آزرده – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2832%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی اگه گلات شهید شدن – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2831%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی روی نیزه سرت چه زیبا شد – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2830%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی عمه محکم گرفته دستش را – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2829%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی از دل من که خبر داری تو – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2828%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی کشته دوست شدن در نظر مردان است – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2827%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی چکمه اش را که از گلو برداشت – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2826%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی بمیرم از نفس افتادی تو – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2825%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی من برایت پدرم پس تو برایم پسری – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2824%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی تا قیامت هستم از دل شکسته هات – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2823%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی وسط روضه تو قد کشیدم – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2822%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی پیش من نیزه ها کم آوردند – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2821%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی کمان را شکست – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2820%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی چرا انقدر آسمون دلگیره – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2819%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی گریه بی امون تو مادرتو میده عذاب – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2818%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی همیشه یه رسمه دم آخر – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2817%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی چگونه خاک بریزم به روی زیبایت – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2816%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی می کشم خویش را به روی زمین – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2815%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی تا کنارت برسم من مُردم – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2814%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی الله اکبر یل خیبر کربلا – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2813%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی تا زنده ایم شور حسینی شعار ماست – شعرخوانی

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2812%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی ای تجلی صفات همه برتر ها – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2811%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی آقا یه عمر که هوامونو داری – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%2810%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی آب آور را زدند – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%289%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی چرا سقا شده مشکت پاره – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%288%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی دل زهرا خون دل دریا خون – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%287%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی آمدم آب به خیمه برسانم که نشد – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%286%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی اول عشق شور شیرین است – روضه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%285%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی میری اما خواهرت می مونه – زمینه

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%284%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی از عالم سری حسین – واحد

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%283%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی هر صبح سلامم به تمنای وجودت – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%282%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]


دانلود مداحی حاج حسین سیب سرخی منظر دلهای ماست کرب و بلایت حسین – شور

[button color=”red” link=”https://dl.rosemusics.com/madahi/Hossein%20Sibsorkhi/Golchin%20Sibsorkhi/Sibsorkhi-RoseMusics.com%20%281%29.mp3″ size=”big” align=”center” radius=”5″ icon=”momizat-icon-cloud-download”]DownLoad[/button]