آهنگ علی اصحابی به نام پری را از رز موزیک دانلود کنید.

تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی از آن بهشت پنهان دری نمیگشایی

به باغ رویاها چو گلت بویم در آب و آیینه چو مهت جویم تو ای پری کجایی